• Jack Kuba
 • TEN
 • Toysrus
 • סבון
 • Saucony
 • Kipling
 • ZER 4 U
 • TEN+
 • HORIZEN
 • אשת טורס
 • הטבות תרבות ואוכל
 • Home Center
מהפכה ב-PowerCard- עוברים מהמחאות נייר של המועדון, לקוד המחאה דיגיטלי לטלפון הסלולרי

1. עד היום, קיבלתם לבתיכם במסגרת דפי הפירוט החודשיים (אשר נשלחו אחת לחודשיים), את "כסף המועדון" (קאש בק)- המחאות המועדון בסכומים שצברתם ע"י רכישות ברשתות המועדון.

בהמשך להודעה שנשלחה אליכם במסרון לטלפון הנייד / מייל / דפי הפירוט של כרטיס האשראי במהלך חודש פברואר, נזכיר כי החל מיום 10.19 יעבור מועדון פאוארקארד לשליחת "כסף המועדון"/ המחאות המועדוןאל הטלפון הנייד באמצעות מסרון, שיישלח אחת לחודשיים. חברי המועדון יקבלו קוד המחאה דיגיטלי ולא המחאות נייר בדואר וזאת החל מחודש נובמבר 2019.

2. כלומר, הקאש – בק הנצבר לזכותכם בעת קניה ברשתות המועדון (בהתאם לאחוזי ההחזר בכל אחת מהרשתות)- ימשיך להיצבר, ואולם החל מיום 1.10.19 הוא יתחיל להיצבר וישלח אליכם בקוד המחאה דיגיטלי אל המכשיר הנייד החל מחודש נובמבר 2019.

3. קוד ההמחאה הדיגיטלי החדש יישלח לחברי המועדון, אחת לחודשיים החל מנובמבר 2019, באמצעות מסרון למרבית הלקוחות, והודעות קוליות ללקוחות השייכים למגזר החרדי (המחזיקים טלפון כשר).

4. תוקפו של קוד ההמחאה הדיגיטלי יהיה ל- 5 שנים, בדומה להמחאות המועדון, והוא ניתן יהיה למימוש בצירוף כרטיס פאוארקארד.

5. המחאות הנייר הקיימות בידיכם ימשיכו להיות בתוקף ולהיות מכובדות בחנויות הרשת עד לפקיעת תוקפן.

6. חברי המועדון מתבקשים לוודא מול המועדון בטלפון:03-9486245. כי מספר הטלפון הנייד שלהם מעודכן וכי לא קיימת מגבלה לקבלת קוד ההמחאה הדיגיטלי באמצעות מסרון .         

אנו מזכירים כי שעות מוקד השירות של המועדון הן בימים א-ה, בין השעות 08:30-14:30.

אופן מימושקוד ההמחאה הדיגיטלי:

7. תוכלו להגיע עם קוד ההמחאה הדיגיטלי שתקבלו באמצעות מסרון  אל הטלפון הנייד לסניפי רשתות המועדון, או שתוכלו להיכנס לאתרי הסחר הדיגיטלי של הרשתות המשתתפות במועדון, ולהשתמש בקוד ההמחאה הדיגיטלית כאמצעי תשלום, ביחד עם כרטיס האשראי של פאוארקארד.

8. כל חבר מועדון יוכל לשלם באמצעות קוד ההמחאה הדיגיטלית עד למימוש כלל יתרת ההמחאות הדיגיטליות העומדות לזכותו, בקניה אחת או יותר, ברשת אחת או יותר.

9. סכום אשר מומש מכספי צבירה לא יזכה בצבירה נוספת.

10. על יתרת התשלום בעסקה בה מימש הלקוח המחאה דיגיטליאו המחאת מועדון ישנה – ימשיך הלקוח ויצבור קאש- בק, על פי אחוזי ההנחה ברשתות הספציפיות של המועדון בהן מתבצעת הקניה.

11. המועדון יאפשר ביטול המחאהדיגיטלית שאבדה (בהנחה שטרם מומשה) והפקת המחאה דיגיטלית חלופית ללקוח אשר איבד את קוד הקופוןהדיגיטלי, וייצור קשר עם שירות הלקוחות של המועדון, על מנת למלא הצהרה מתאימה.       

12. בכל מקרה של שאלה או בעיה נשמח לסייע לכם בשירות הלקוחות של החברה.