• Saucony
  • King David
  • אשת טורס
  • TEN
  • Kipling
  • Toysrus
  • APRIL
  • מגה ספורט
  • Telepharma
  • סבון
  • Celio
  • ZER 4 U
  המחאת המועדון

  איך מקבלים את ההמחאה?
  ההמחאה בסך ההחזר הכספי נשלחת ללקוח אחת לחודשיים בצמוד לדפי פירוט החשבון וניתנת למימוש במגוון רשתות המועדון.

  איך צוברים כסף להמחאה?
  ככל משתמשים יותר בכרטיס, כך צוברים יותר כסף להמחאה, חוסכים יותר ונהנים מיותר הטבות!
  ההחזר הכספי נצבר להמחאה ברשתות המועדון ובאלפי בתי עסק נוספים.
  לדוגמא:
  תידלקתם בדלק TEN, קניתם מתנה לילד ברשת TOYSRUS ועצרתם לקפה ברשת cafe cafe (בסניפים נבחרים) – צברתם כסף להמחאה!

  איך מממשים את ההמחאה?
  תוכלו לממש את הממחאה ברשתות המועדון המצויינות על גבי ההמחאה, לכל מוצר שתרצו, כולל מוצרים שבמבצע!

   

   

  המחאת מועדון לאתר