תקנון פעילות "Super Sale" – הום סנטר

תקנון פעילות "Super Sale" בהום סנטר

המבצע

 1. המבצע נערך ע"י פאוארקארד 2000 בע"מ (להלן: "החברה") מכתובת טוליפמן 7 אזור התעשייה ראשון לציון.          
 2. המבצע יתקיים בין התאריכים 3.12.17-7.12.17.
 3. במסגרת המבצע תאפשר החברה לחברי מועדון "פאוארקארד" לבחור מוצר אחד מבין 30 מוצרים שיוצגו במבצע, בהנחות של עד 80% (באמצעות הורדת קופון והגעה לחנות לרכישה).
 4. לקוח יכנס לעמוד נחיתה (להלן: "מערכת קופונים") שם יוצגו לו 30 מוצרים בטווח מחירים שונה, בהנחות גדולות ומשמעותיות.
 5. לקוח מועדון פעיל ותקף, שאינו משתייך לכרטיס מועדון עובדים, יוכל לבחור מוצר אחד בלבד במהלך המבצע, מתוך מערכת הקופונים, להוריד את הקופון ולרכוש את המוצר באחד מסניפי רשת חנויות הום סנטר.
 6. בכל יום יפתחו להורדת קופון  6 מוצרים אותם לקוחות המועדון יוכלו לרכוש ולממש באחד מסניפי חנויות רשת הום סנטר. מובהר כי לקוח יוכל לרכוש רק מוצר אחד בהנחת קופון במהלך המבצע.
 7. לכל מוצר מלאי קופונים משלו.
 8. תקופת הפעילות-  סה"כ 5 ימים, בין התאריכים 3-7.12.17 . או עד גמר המלאי. כלומר אם ישאר מלאי למוצר מסוים מתוך המבצע, אזי לקוחות יוכלו להוריד את קודי הקופון של אותו מוצר גם בימים שאחרי המבצע, ובכל מקרה לא לאחר יום 31.12.17.
 9. למען הסר ספק: כל הסכומים במערכת הקופונים כוללים מע"מ.
 10. רשאי להשתתף במבצע חבר מועדון פעיל ותקף שהינו מעל גיל 18 ואינו משתייך לכרטיס מועדון עובדים
 11. על מנת להשתתף במבצע ייכנסו חברי המועדון לאתר המועדון – אל עמוד ייעודי, שם יתבקשו להזין את התנאים הבאים כתנאי להשתתפות, כל השדות הינם שדות חובה למילוי:
  1. ת.ז – לבדיקה שאכן מדובר בחבר מועדון פעיל ותקף.
  2. מספר סלולרי של חבר המועדון.
  3. כתובת מייל של חבר המועדון.
  4. אישור/ אישרור של חבר המועדון כי הוא מאשר לקבל חומר שיווקי מהמועדון.
  5. חבר המועדון יאשר את תקנון זה.
 12. המועדון יבדוק ויוודא שאכן מדובר בחבר מועדון שאישר את כל תנאי ההשתתפות לעיל.
 13. במידה ובדיקת המועדון תאשר כי הנרשם הינו חבר מועדון- יישלח אליו בסמס ובמייל קוד הטבה חד ערכי (להלן: "קוד ההטבה").        
 14. מימוש הקופון ורכישת המוצר המוזל, יתבצעו ע"י חבר המועדון בתשלום בכרטיס PowerCard בלבד בתחילת העסקה ומסירת קוד הקופון, שהוריד במערכת הקופונים, בקופות סניפי רשת חנויות הום סנטר.
 15. ניתן יהיה לממש את קוד ההטבה פעם אחת בלבד (חד פעמי), על בסיס תעודת הזהות שנתן חבר המועדון (וזאת גם אם הוא מחזיק יותר מכרטיס מועדון אחד). קוד ההטבה הוא אישי ולא ניתן להעברה.
 16. לא כולל כפל מבצעים והנחות.
 17. מלאי המוצרים מוגבל.
 18. לא יינתן עודף בכסף או בשווה כסף לחבר מועדון שלא ינצל את ההנחה במלואה.
 19. ההטבה לא תחול על כרטיס מועדון עובדים
 20. מימוש הקופון בסניפי רשת הום סנטר בלבד ואינו תקף באתר ו/או באפליקציה
 21. לא תקף בסניפי "הום"
 22. המשתתף שיקבל את קוד ההטבה מאשר בזה כי ידוע לו והוא מסכים כי המבצע מיועד למתן הנחה ברשת חנויות הום סנטר (להלן: "הרשת", לא באינטרנט) ולמועדון לא תהיה כל אחריות מכל סוג לגבי הרכישה בפועל ברשת ו/או מחיר המוצרים ו/או טיב המוצרים ואיכותם ו/או טיב השירותים ואיכותם שיקבל המשתתף בפועל מהרשת. המשתתף פוטר את החברה מכל אחריות בנוגע לעניינים אלו והוא מאשר כי לא יבוא אל החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

ב- תנאים כלליים –

 1. תנאי ההשתתפות במבצע מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 2. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 3. החברה תהיה רשאית לקצר או להאריך את משך המבצע ולהודיע על שינוי תנאיו או חלק מהם ולערוך שינויים בתקנון זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי באמצעות הודעה באתר החברה.
 4. אין החברה אחראית לכל תקלה טכנית שבגללה נבצר מהמשתתף להשתתף במבצע ו/או גרמה לעיכוב בפרסום או לתקלה.
 5. החברה רשאית שלא למסור את קוד ההטבה לידי מי שהקוד הגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.
 6. קוד ההטבה הוא אישי לפי מספר תעודת זהות ואינו ניתן להעברה ו/או החלפה. מובהר כי מקבל הפרס מוותר על כל טענה בעניין.
 7. ההנחה נשוא המבצע אינה ניתנת להמרה על ידי הזוכה בכסף וכן לא יינתן עודף.
 8. חבר המועדון מוותר על כל טענה מכל סוג כנגד החברה, במידה ותחול טעות ו/או תקלה של חבר המועדון באופן הזנת הנתונים בעת הרישום למבצע.
 9. קבלת הקוד וההנחה מהווים הסכמה מצד המשתתפים לאמור לעיל.
 10. החברה תהא המכריעה הסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 11. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם לחבר המועדון.
 12. עותק מהתקנון ניתן למצוא במשרדי החברה ברחוב טוליפמן 7 אזור התעשייה ראשון לציון.
 13. שירות לקוחות למבצע יינתן באמצעות דוא"ל sigal@powercard.co.il. במקרה של אי התאמות בין רישומי המועדון לרישום שביצע המשתתף או שעבור ת.ז שהוזן כבר הונפק קוד הטבה, לא קיבל את הקוד וכן בגין כל טענה אחרת  – יינתן מענה בתוך 2 ימי עסקים.

נספח – רשימת המוצרים המשתתפים במבצע:

שם פריט  מק"ט מותג מחיר שוטף מחיר מבצע אחוז הנחה מלאי נפתח בתאריך
שישיית כוסות יין 2020321234 נדיר  29.9 ₪  4.9 ₪ 83% 600 3.12.17
מתלה כביסה מתכת 6766503215 Home 49.9 ₪ 14.9 ₪  70% 500 3.12.17
סט כלי עבודה בנרתיק בד 3038607789 INGCO 119.9 ₪   19.9 ₪ 83% 200 3.12.17
פח נירוסטה "כרמל" 30 ליטר 6768311122 149.9 ₪   89.9 ₪ 40% 100 3.12.17
תנור אמבטיה אינפרא W1500 9092604256 Home 99.9 ₪  49.9 ₪  50% 200 3.12.17
בלנדר מוט 4 ב-1 200W   9091205868 Home 129.9 ₪   69.9 ₪ 46% 100 3.12.17
טוסטר לחיצה לבן/אדום/כסוף 9090906329-30 / 9090905148 Home 69.9 ₪  9.9 ₪  86% 700 4.12.17
4 כסאות פלסטיק מגוון מק"טים משפחה 2603  – 159.9 ₪  39.9 ₪  75% 400 4.12.17
כרית שינה ממורי  5150416382 Home  69.9 ₪ 9.9 ₪  86% 500 4.12.17
1800W מגהץ אדים 9092005146 / 9092005115 Home  49.9 ₪ 19.9 ₪  60% 200 4.12.17
ברז נשלף  6060303967 מדגל 299.9 ₪  149.9 ₪  50% 100 4.12.17
AA96B מכונת גילוח נטענת זהב דגם 9092206548 SYENERGY  129.9 ₪   59.9 ₪ 54% 100 4.12.17
אשפתון 3 ליטר ומברשת אסלה מתכת 6768309580 / 615 / 6768309804 /6763309579 / 6763206414 / 9803 Home 49.9 ₪  9.9 ₪ 80% 600 5.12.17
מושב אסלה אקרילי 985/986 Home 189.9 ₪   99.9 ₪ 47% 100 5.12.17
 900W מצנם נירוסטה  9090905145 Home  79.9 ₪ 19.9 ₪  75% 200 5.12.17
סולם 6 מדפים עץ טבעי 2223704427 Home 99.9 ₪  49.9 ₪  50% 100 5.12.17
 קומקום חשמלי 1.7 ליטר "מרקורי" 9091805141-3 Home  69.9 ₪  19.9 ₪ 72% 400 5.12.17
 מפזר חום לחדר 9092504259 HOME 99.9 ₪  39.9 ₪  60% 200 5.12.17
עגלת קניות 24 ליטר 2020422224 Home 49.9 ₪ 19.9 ₪  60% 200 6.12.17
מגב הפלא 2628202653 Home 69.9 ₪  19.9 ₪  72% 200 6.12.17
דרגש 2 שלבים לבן 4545202078 Home 119.9 ₪   69.9 ₪ 42% 100 6.12.17
סיר לחץ 7 ליטר "אביב" 2020002423 סולתם 199.9 ₪  99.9 ₪  50% 100 6.12.17
מערכת אוכל 18 חלקים זכוכית תחרה 2020141452 Home 99.9 ₪  49.9 ₪ 50% 200 6.12.17
 קרש גיהוץ שולחני 6766709861 Home  29.9 ₪ 9.9 ₪  67% 600 6.12.17
הדום עם אחסון 2224504250-2 / 2224504428-30 29.9 ₪   4.9 ₪ 84% 600 7.12.17
מערכת סכום 24 חלקים + סטנד במגוון צבעים 2020121168-75 ONTOP 99.9 ₪   9.9 ₪ 90% 250 7.12.17
שולחן צד לוטוס 55*55 ס"מ במגוון צבעים   90 / 2222904188/ 2222904293/ 2222904354-5  Home  59.9 ₪ 19.9 ₪  67% 300 7.12.17
LED תאורת חירום 40 נוריות         9091305541 BRIGHT LIGHT  129.9 ₪   49.9 ₪ 62% 200 7.12.17
מחבת גריל 28*28 ס"מ + 6 סכיני סטייק 2020022648 Home 139.9 ₪   69.9 ₪ 50% 100 7.12.17
כסא תלמיד "דותן" במגוון צבעים – מנגנון לכיוון גובה המושב 2223503892-3/ 2223504247 Home  199.9 ₪ 99.9 ₪  50% 100 7.12.17

 

פאוארקארד 2000 בע"מ